Практиката търси да назначи ветеринарни лекари, за контакт: 0887 477873