ЧИТАЛНЯ

ИНФЕКЦИОЗЕН ПЕРИТОНИТ ПРИ КОТКАТА

1. Какво е Котешки инфекциозен перитонит?

Котешкият инфекциозен перитонит /FIP/ е широко разпространено вирусно заболяване причинявано от котешкия коронавирус /FCoV/. Различните щамове на този вирус причиняват различно по сила клинично проявление на заболяването. Едни от тях причиняват Инфекциозен перитонит /вирус на котешкия инфекциозен перитонит/, а други -гастроинтестинални смущения, изразяващи се с диария /котешки чревен коронавирус/. Котешкият чревен коронавирус може да мутира спонтанно в гостоприемника и да се превърне във вируса на инфекциозния перитонит.

2. Как котките се заразяват с котешкия коронавирус?

Заразяването става чрез поглъщане на вируса, но не е изключено вирусът да навлезе и чрез вдишване. Тъй като котките излъчват вируса с фекалиите, котешките тоалетни и взаимното почистване на котките са най-важните източници на инфекция. Най-висок риск от заразяване съществува в домакинства с по няколко котки, поради завишения риск на излагане на вируса и вероятно на високото ниво на стрес.

3. Защо при някои котки заболяването се проявява само с диария /ентерит/, а при други се развива инфекциозен перитонит?

За това играят роля както двата вирусни щама, така и гостоприемника. Котешкият чревен коронавирус се прикрепва към чревните власинки и се размножава единствено в ентероцитите /чревни клетки/. Този процес причинява разкъсване на чревните власинки и диария, която обикновенно спира сама. Ако котката е изложена на вируса на инфекциозния перитонит или пък ако котешкият чревен коронавирус мутира в този на инфекциозния перитонит, вирусът може да бъде погълнат от макрофагите и да попадне в системното кръвообръщение, в резултат на което възниква десиминирана инфекция. Възможна е генетична предразположеност. В тази връзка персийските и бирманските котки имат генетично заложена чувствителност към вируса. Имунитетът на гостоприемника също играе роля в резистентността към развитието на инфекциозен перитонит.

4. Как изглежда котка болна от инфекциозен перитонит?

Котката болна от инфекциозен перитонит може да проявява много клинични симптоми. Много често се наблюдава анорексия, но някои котки са със запазен апетит. Може да се наблюдава асцит като единствен клиничен признак. При разговор с клиента обикновено се установява, че котката обикновено е млада, живее заедно с други котки и наскоро е била под въздействието на стрес, в резултат на смяна на средата, хирургична интервенция или друго заболяване. Установява се, че животното има диария, летаргично е, има загуба на апетит и загуба на тегло. Много котки са с треска, неповлияваща се от антибиотици. Клиничното заболяване от инфекциозен перитонит има две основни форми: ефузивна /влажна/ и неефузивна /суха/. Най-характерни са органомегалията и органната недостатъчност. Нарушени са функциите на черен дроб, бъбреци храносмилателен тракт, очи и централна нервна система.

5. Какви са неврологичните прояви при инфекциозен перитонит?

В някои изследвания е описано, че 12-13% от котките с инфекциозен перитонит имат неврологични прояви. Най разпространените неврологични признаци са атаксия, последвана от нистагъм и припадъци.

6. Кои са най-разпространените очни признаци при инфекциозен перитонит?

Наблюдава се увеит и при двете форми на заболяването, но по-често се среща при сухата форма. Най-често се среща ирита, който се характеризира с промяна в цвета на ириса, преципитати по роговицата.

7. Каква е най-честата възраст, в която котките развиват инфекциозен перитонит?

Инфекциозният перитонит се среща при много млади и много възрастни индивиди. Новородените котенца са защитени от майчините антитела през първите няколко седмици от живота си. Когато майчините антитела изчезнат, котенцата остават незащитени от инфекцията. Най-често срещаната възраст на заболели котки от инфекциозен перитонит е от 3 месеца до 3 години. Друг пик на чувствителност възниква при котки над 10 годишна възраст, предполага се поради възрастовозависимото понижаване на имунитета.

8. Каква е връзката между Инфекциозния перитонит и вирусът на левкемията?

Преди се смяташе че вирусът на котешката левкемия отслабва имунната система и улеснява развитието на инфекциозен перитонит. Но тъй като появата на инфекциозен перитонит остава непроменена, независимо от увеличаването на появата на котешка левкемия, зависимостта между двата вируса е незначителна.

9. Как се диагностицира инфекциозен перитонит?

Хистология на засегнатата тъкан се смята единственият начин за поставяне на неоспорима диагноза на заболяването. Имунохистохимичното оцветяване на тъканите позволява идентификацията на вирусния антиген свързан с възпалението.За правилна диагностика е изключително важно да се проучи подробно историята на заболяването, да се направи обстоен общ преглед и да се направят няколко теста за доказване на заболяването. Ако историята и прегледа насочват към диагноза инфекциозен перитонит, то тестовете могад да подпомогнат потърждаването на диагнозата. Важно е да се отбележи, че тестовете потвърждават че котката е била изложена на коронавируса, но не могат предвидят дали котката ще развие инфекциозен перитонит.

10. Каква е прогнозата за котки болни от инфекциозен перитонит?

Клинически изразения инфекциозен перитонит почти винаги има фатален край>95%/. Най-висока е смъртността при котки с влажна форма на заболяването, те живеят около 2 месеца от появата на първите признаци на заболяването. Сухата форма се развива по-бавно и животните живеят месеци, дори години.

11. Има ли ваксина срещу инфекциозен перитонит?

Съществува интраназална ваксина срещу инфекциозен перитонит. В България тя не се внася. В домакинства с по 1-2 котки ваксинацията е безмислена.