ЧИТАЛНЯ

МОРСКО СВИНЧЕ

Морското свинче е малък, набит, безопашат гризач често използван за биомедицински изследвания.

То е сродно на таралежа и чинчилата, но не и на свинята.Морското свинче произлиза от Андите в Южна Америка, където все още имат значение като животни за месо,за изпълнение на религиозни церемонии и за местната медицина. Те са социални животни. В дивата природа живеят на групи по 5-10 животни.

Звуците са много важен елемент от социалните взаимоотно шения на морските свинчета помежду им, а също така и между тях и хората.Ако се отглежда внимателно и без грубости морското свинче може да стане отличен домашен любимец.Морските свинчета са неподредени и нечисти.

Морските свинчета са строго растителноядни животни,като е необходимо винаги да се добавя витамин С към храната (5мг/кг тегло и 30мг/кг тегло по време на бременност) или водата (1г на 1 л вода). Това се прави поради липсата на ензима гулонолактоноксидаза. Трябва да се има предвид, че морските свинчета се нуждаят от поне 30% влакнини в храната.

На пазара се предлагат готови предназначени за морски свинчета смеси. На 100 г живо тегло се падат по 6 г храна и 10-40 мл вода.Влажност – 45-70%.Светлинен  ден – 12-16 часа.

Биологични данни:
Тегло на възрастен индивид:
Мъжки: 900-1200г
Женски: 700-900г
Тегло при раждане: 70-100г
Телесна температура: 37.2-39.5 С
Продължителност на живота: 4-5 години
Полова зрялост:
Мъжки: 3-4 мес.
Женска: 2-3 мес.

Женските навлиза в еструс 2-15 часа след раждане, като 60-80% от тях /при оплождане/ забременяват. Еструсът продължава 24-48 часа, като женската допуска мъжкия в рамките на 6-11 часа.

Полов цикъл: 15-17 д.
Бременност: 59-72 д.
Брой новородени: 2-5 малки
Продължителност на кърмене: 14-21 дена

Морските свинчета разпръсквайки постелята си в храната и водата си са податливи към пневмония причинена от Bordetella bronchiseptica. Затова задължително се добавя в храната витамин С в концентрациите посочени по-горе. Поради чувствителността си към тази бактерия, морските свинчета не трябва да се отглеждат заедно със зайци, кучета и котки, които са носители.

Ваксинация на морски свинчета не се практикува. Ендопаразитите при морските свинчета имат незначителна роля. Честосрещани са гъбичните заболявания, които имат важно значение, тъй като са общи за човека и животните. Като профилактика се препоръчва строго спазване на хигиена и правилно хранене.