Клиниката търси да назначи ветеринарен лекар, за контакт: 0887 477873