Mикрочип Indexel® можете да поръчате в Клиника Авицена


Indexel®
(електронен микрочип)
Съвременен метод за маркиране и идентифициране на животните
Удобсmво и сигурносm

 • Най-малкuяm мuкрочuп за uнпланmuране
 • Унuверсален меmод за маркuране на всuчкu вuдове дuвu u домашнu жuвоmнu
 • Безболезненр mочен u mраен меmод за маркuране
 • Еднокраmна маркuровка за целuя жuвоm
 • Унuкален персонален код
 • Гаранmuране на uденmuфuкацuяmа прu кражба u загубване

  Уникалния 15 цифров код на всеки микрочип е определен по компютърен път, не подлежи на промяна от трета страна, което гарантира идинтичността му.
  Микрочипът е капсулиран, със специално стъклено биологично покритие, поради което е абсолютно безвреден за животните и не предизвиква нежелани реакции.
  Технически характеристики на микрочипа: дължина: 11,5мм
  диаметър: 2,1 мм тегло: 0,065мг
  Работата на микрочипа не се повлиява от температурни вариации
  (широк температурен диапазон : -20°С - +75°С).
  За разлика от досега използваните методи, поставянето на микрочипа е лесно и абсолютно безболезнено за животното.
  Кодът на микрочипа се разчита от специалните четящи устройства
  Indexel Pocket-Reader® и Indexel Pocket-Reader EX®
  Всяко от тях позволява идентификация на кода от разстояние 7-10 см. Има възможност за програмиране от оператора и прехвърляне на данните от < четящото устройство към компютър и обратно посредством сериен интерфейс К.8232. Устройствата работят с 4 батерии от по 1,5У.
  Имплантираме на микрочипа
  Микрочипа се имплантира подкожно . Тази манипулация може да бъде извърена от вашия ветеринарен лекар.

  С Indexel® вече са маркирани: служебните животни от Испанската армия, Белгийската .жандармерия, Френската полиция, както и конете от спортните асоциации на Белгия, Франция, Германия, Испания, Италия, Франция.


  Indexel® отговаря на стандартите ISO 11784 и 11785  Mикрочип Indexel® можете да поръчате от Клиника Авицена